کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
نجف ‌زاده، علی کارشناسی، دانشگاه شیراز 4-6020011-0511
نجفی، علی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ?6??????-021?8??????-021
نجفی، کتی
نجفی، نیره
نجفی ‌نیا، شیدا کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران
نرجس خاتون ظهوریان، حبیب 8797022-0511
نشاطی ثانی، صدیقه کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نصراللهی، نورالله کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد 4-2224801-0561
نصرتی، علی
نصری اصفهانی، مریم
نصوحی، الهه
نصیری مقدم، محمد دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
نظامی، چنگیز
نظربلند، آزاده دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیات تهران
نظری، مریم دانشجوی دکترای علوم اطلاع‌رسانی دانشگاه شفیلد انگلستان
نعمت‌اللهی، اندیشه
نعمت‌اللهی، سارا کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
نعمتی انارکی، لیلا دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 88602210-021
نعیم آبادی، محمد کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز - رئیس اداره فناوری اطلاعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 05132219904 مشهد خراسان رضوی
نعیمی، شیلا کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©