کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
انتظاری، محمود کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس کتابخانه امام رضا(ع) درگز درگز خراسان شمالی
انتظاریان، ناهید کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
انتهائی، علیرضا 021-81622391
اندایش، سیف‌الله کاردانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
اندیشه تدبیر، انوشه
انصافی، سکینه 66494980-02166951430-021
انوری، فاطمه 5569543-0411
اویسی، حسن
ایثاری، فرشته
ایزدی یگانه، مهری 5-7780001-0251
ایمانی، حدیثه
ایمانی ، روح‌ انگیز کارشناسی، مدرسه عالی ایران زمین 021-38512596
ایمانی هارونی، بیتا کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد 0511-2232501
بابا غیبی ، نجمه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد 3647584-0511
بابایی، حمیدرضا کارشناسی، دانشگاه اصفهان
بابایی، مجتبی
بازمون، علی اکبر
باغیانی، فائزه
باغستانی، ساناز
باقری، فاطمه کارشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 0711-7266811-19

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©