کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
مظفرپور، زهره کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دری، راحله دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران
کاظم علیلو، فاطمه دانشجوی کتابداری دانشگاه پیام نور خوی
حق پرست، مهرنوش دانشجوي كتابداري دانشگاه پيام نور گرگان
مباشری، فاطمه دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نوروزنژاد، سمیه کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
بهرامی، واحد دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری داشگاه فردوسی مشهد
امیرلو، ندا دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عرفانی، لیلا
مومنی، احمد دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مشهد
خسروی، رضا دانشجوی کتابداری
مهدیزاده هریکندی، حسین دانش آموخته دانشگاه آزاد تهران
ذاکر حمیدی، مریم Department of Medical Information Science, Iran University of Medical sciences Tehran,Iran
آقائی، اعظم Postgraduate Student Department of Library and Information Science Faculty of Education and Psychology Alzahra University
شهرکی، نوشین Under Graduate Student Department of Library and Information Science Faculty of Education and Psychology Alzahra university
رنجبری، راضیه دانشجوی کارشناسی دانشگاه الزهراء(سلام الله علیها)
نقیبی، زهره دانشجوی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری اهواز
عبدالهی، زهرا دانشجوی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي همدان
خلیلی، لیلا دانشجوی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
طالبی، سپیده دانشجوی ارشد، دانشگاه الزهرا(س) تهران

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©