کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
عیلان طرقبهی، مریم کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند
حسنوند، مهکامه دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیر کتابخانه دانشگاه فرهنگیان خرم آباد
عامل، فرزانه کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد 05118661270 مشهد
میرزا آقازاده خراسانی، عباس
منتظری، فرشته
بخشی، مریم رییس کتابخانه فردوس منطقه 5 تهران تهران
جوادی، سیدمهدی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه بیرجند، کتابدار کتابخانه های عمومی کاشان
محمدی، کبری کارشناس دانشگاه فردوسی مشهد، شاغل در اداره کل نهاد کتابخانه های استان خراسان رضوی
محمودی، فاطمه دانشجوی کارشناسی، دانشگاه کرمان
بازبین، مریم کارشناسی کتابداری پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز، کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه ازاد همدان
طباطبایی، طیبه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
فتوک برزگر، معصومه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، کتابدار کتابخانه عمومی احمد نژاد رامسر، رابط فرهنگی و روابط عمومی کتابخانه های عمومی شهرستان رامسر
آبسالان، آمنه کارشناسی، دانشگاه شیراز
خراسانیان، مهسا کارشناس کتابداری دانشگاه دولتی تبریز
فخاری سعادت، عادله دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا(ع) مشهد مشهد
ایزدی، شقایق کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور، کتابدار کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مشهد
نادرپور، مرضیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، کتابدار کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 0511-2219902 مشهد
عیدی، داود کارشناسی کتابداری دانشگاه پیام نور، کتابدار سیستم کتابخانه دیجیتال سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 051122199554 مشهد خراسان رضوی
احمدی، زهرا کارشناس کتابداری، کارشناس وب سایت انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران تهران
کریمی، سمانه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©