کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
کریمی، سمانه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
وفاصفت، فیض الله کارشناس کتابداری، رئیس کتابخانه آیت الله جلیلی کرمانشاه کرمانشاه
ستوده راد، دانش دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی
نظافتی، سپیده کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بجنورد، لیسانس کتابداری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کتابدار کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنورد بجنورد
گرمه، سپیده کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنورد بجنورد
ملیحه پردال کتابدار کتابخانه عمومی شرف الدین علی یزدی، کارشناس کتابداری 03536265313

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©