دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
بهشتی، جمشید کانادا، وسترن انتاریو، دانشگاه مگ گیل کانادا
فتوت، زهرا هدا استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1376، مقیم آمریکا
قاضی میرسعید، سیدجواد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات، 1373 تهران
تسبیحی، غلامحسین انگلستان
جوکار، عبدالرضا انگلستان
شیری، علی اصغر انگلستان، استراثکلاید، دانشگاه آلبرتا کانادا
شکویی، علی ترکیه
سبکروح، فاطمه ترکیه
دانشی، حسین فرانسه
شادمان، زهرا فرانسه
باقری، معصومه هند، دانشگاه پنجاب
حاضری، افسانه استرالیا، دانشگاه ملبورن، 1388، دانشگاه یزد، استادیار
صدقی، شهرام انگلستان، دانشگاه شفیلد، 1388، دانشگاه علوم پزشكی ایران، استادیار
زالزاده آلمان، ، دانشگاه یزد
توکلی زاده، محمد آلمان، دانشگاه هومبولت، 1386؛ دانشگاه یزد، استادیار
بگلو، محمد حسین آلمان، دانشگاه هومبولت (برلین)
معرف زاده، عبدالحمید هند، دانشگاه دهلی، دانشگاه اهواز
جلالی دیزجی، علی هند، دانشگاه پنجاب، 1379، دانشگاه علامه طباطبایی
سلاجقه، پروین دانشگاه شیراز، 1385، دانشگاه کرمان، استادیار
اخوتی، مریم دانشگاه فردوسی مشهد، 1388؛ دانشگاه علوم پزشكی كرمان، استادیار

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©