دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
غائبی، امیر انگلستان 021-88049937
غفاری، سعید دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 0811-4494000-9
فتاحی، رحمت الله استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1376 0511-8790916
فدایی عراقی، غلامرضا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استاد، دانشگاه تهران 021-88255031
فرج پهلو، عبدالحسین استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1374 0611-3330010-20
قاسمی، علی حسین دانشگاه فردوسی مشهد، 1385، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار
قاضی زاده، حمید دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390، استادیار
قیاسی، میترا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 0111-3235201-4
کوشا، کیوان دانشگاه تهران، 1386، دانشگاه تهران، استادیار 021-88255031
کوکبی، مرتضی استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1375 0611-3330010-20
گلینی مقدم، گلنسا هند، دانشگاه پنجاب، 1386
گیلوری، عباس دانشگاه شیراز، 1385، استادیار 021-22414415
محمدی، مهدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 0251-2915751
مرادی، شیما ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
معتمدی، فاطمه دانشگاه شیراز، 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار
مکتبی فرد، لیلا (رویا) دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389، دانشگاه تربیت معلم تهران، استادیار
منصوریان، یزدان انگلستان، دانشگاه شفیلد، 1385
موسوی چلک، افشین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1388، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 0111-3235301-3
مومنی، عصمت دانشجوی دکترای دانشگاه هندوستان 2232501-0511
مهدی زاده قلعه جوق، لیدا دانشگاه آزاد اسلامی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©